Na północy gmina Węgorzewo na odcinku ok. 12 km graniczy z obwodem Kaliningradzkim. Znaczną część gminy obejmują obszary chronionego krajobrazu. Walory te sprawiają, że gmina Wegorzewo zaliczana jest do gmin turystycznych, kojarzących się z wypoczynkiem, kontaktem z przyrodą, wędkarstwem, sportami wodnymi (żeglarstwo, windsurfing) oraz sportami zimowymi (narciarstwo, saneczkarstwo, łyżwiarstwo i bojery).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zaczęła się rozwijać infrastruktura turystyczna. Obecnie na terenie Gminy Wegorzewo istnieje około 1200 sezonowych miejsc noclegowych i 300 miejsc całorocznych w 50 obiektach typu: pensjonaty, motele, hotele, ośrodki wczasowe.

Baza gastronomiczno - konsumpcyjna jest w stanie pomieścić jednorazowo 800 osób, a w sezonie dodatkowo 500 osób. Gmina, aby uatrakcyjnić turystom pobyt w naszym mieście, rokrocznie przygotowuje bogaty kalendarz imprez kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych. Imprezami stałymi są: Wybory Miss Węgorzewskiego Lata, Węgoszanty, Regaty o Puchar Burmistrza Węgorzewa, Międzynarodowy Jarmark Folkloru, Szuwary, Biegi o Błękitną Wstęgę Mazur i Półmaraton Węgorza.

Rozwój bazy turystycznej, zachowanie czystość wód i powietrza - największych atutów naszej gminy stymuluje realizacja przez gminę inwestycji komunalnych. Możemy poszczycić się nowoczesną oczyszczalnią ścieków wraz z nową stacją uzdatniania osadów stałych, kolektorem sanitarnym Łuczańska, Zacisze i Kal - Węgorzewo, dobrze przygotowanym wysypiskiem śmieci, częściową modernizacją systemu grzewczego miasta, modernizacją oświetlenia ulicznego, oddaniem do użytku segmentu A i B Gimnazjum oraz rozpoczęcie budowy hali sportowej. Obecnie w gminie posiadamy 211 km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 1800 budynków. Do sieci kanalizacyjnej o długości 36,6 km połączonych jest 900 budynków. Na terenie gminy przebiega ogółem 273,3 km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Podobnie jak wiele innych gmin borykamy się z problemami wysokiego bezrobocia, które jest ceną transformacji kraju. Likwidacja PGR-ów, upadek licznych zakładów pracy, ograniczenie usług bytowych, leczniczych i innych doprowadziły do osiągnięcia w miesiącu październiku 2001 r. stopy bezrobocia na poziomie 31,7%.

Społeczeństwo naszego regionu przedstawia interesującą mozaikę etniczną i wyznaniową. Mają tu swoich wyznawców kościoły: rzymskokatolicki, grekokatolicki, prawosławny, ewangelicko-augsburski, zielonoświątkowców. Około 40 % stanowi ludność pochodzenia ukraińskiego - przesiedlona w akcji "W". Niewielki procent Białorusini, Litwini i Mazurzy, pozostali reprezentują wszystkie niemal regiony Polski. Chęć kontaktów z bliskimi w swoich ojczyznach, zachowanie tożsamości narodowej oraz kultywowanie tradycji zainspirowała władze samorządowe do nawiązywania kontaktów z miastami bliźniaczymi w różnych krajach.

Gmina Węgorzewo utrzymuje stałe kontakty z Czerniachowskiem w Obwodzie Kaliningradzkim, z Rotenburgiem w Niemczech, Leffrinckoucke we Francji oraz Jaworowem na Ukrainie. Współpraca z miastami bliźniaczymi obejmuje wymianę kulturalną, wymianę grup młodzieżowych i sportowych w ramach organizacji wypoczynku letniego.

W czasie spotkań delegacji następuje wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Nierzadko otrzymaliśmy pomoc w postaci środków medycznych oraz nasze społeczeństwo niosło pomoc naszym sąsiadom zza północnej granicy.

(Fot. By DanielMJ - Praca własna, GFDL)