Zamek został zbudowany w 1398 r. i na początku był warownią krzyżacką. Po wojnie trzynastoletniej, w 1469 r. zamek został oddany braciom Hansowi i Anzelmowi von Tettau jako gwarancja zapłacenia żołdu. Zniszczony w 1656 r. przez Tatarów, został przebudowany na rezydencję barokową, która nie miała już charakteru militarnego.

W 1807 r. podczas w zamku mieścił się szpital dla żołnierzy biorących udział w kampanii napoleońskiej. W 1835 r. zamek ponownie uległ zniszczeniu – spłonął i… został znów przebudowany. Tym razem zatarto jego historyczny rys i przekształcono na sąd. Nie był to koniec smutnej historii tej niezwykłej budowli, bowiem w 1945 r. ponownie został zniszczony, tym razem przez Armię Czerwoną. Na szczęście ocalały mury z XIV w., dzięki czemu wiemy, jak zamek wyglądał przed wiekami. W latach 80. XX wieku, dokonano ponownej odbudowy – miała się tu mieścić siedziba Rady Miejskiej i Urząd Stanu Cywilnego.

W 2000 r. został sprzedany. Obecnie nie jest jeszcze dostępny dla turystów, ale docelowo ma być udostępniony i przekształcony na hotel.

Architektura
Przez wielokrotne przebudowy zamek stracił swój dawny charakter. Wiemy jednak, że na początku składał się z dwóch lub trzech murowanych skrzydeł flankowanych na narożach trzema cylindrycznymi wieżami. W środku zamku zachowały się mury z XIV w. oraz dziedziniec. Przy zamku znajdował się niegdyś młyn, który również został zniszczony.

(Fot. Ludwig Schneider / Wikimedia - Praca własna, CC BY-SA 3.0)